Missie

Het is de missie van het Expertise Register om een register te zijn waarbij de erkenning van experts voorop staat en tevens het loket te zijn voor opdrachtgevers die behoefte hebben aan kwaliteit, transparantie en een realistische dienstverlening.

Visie

In Nederland is de behoefte aan een plaats voor iedere expert met kennis en kunde. Een plek waarbij partijen elkaar kunnen vinden voor eerlijke dienstverlening wil het Expertise register zich in de markt onderscheiden. Eenvoudig, door een register te zijn waarbij iedere expert zich kan inschrijven op zijn of haar vakgebied. Het Expertise register zorgt ervoor dat deze experts zichtbaar worden gemaakt in de markt en gewaardeerd worden op deskundige expertise. 

Sneller en doelgericht expertise vinden?

Demo aanvragen